SmartBrush

SmartBrush starten

Voor u begint

Gebruik Patient Selection om de patiënt en de gewenste data te kiezen. Raadpleeg de softwarehandleiding voor Content Manager en Patient Selection voor meer informatie.

Detectie van anomalieën

SmartBrush maakt gebruik van anomaliedetectie, indien dit aanwezig is op het systeem op het moment dat SmartBrush werd gestart. Dit houdt in dat SmartBrush in een algemene workflow de focus zal leggen en de weergaven zal inzoomen op de gedetecteerde anomalie.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23