SmartBrush

Functies in het volumetrische rapport

Toets

Functie

Het rapport verschuiven.

Zoomen naar een gebied van het rapport.

Past het rapport aan op de breedte van het scherm.

Sluit het rapport.

Slaat het rapport op, op een specifieke locatie.

Drukt het rapport af, op een specifieke printer.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23