SmartBrush

Objecten omkaderen met behulp van Brush

Smart Brush gebruikt standaard multi-modale gegevens voor het omkaderen. Deze functie is echter niet beschikbaar voor Brush.Stap

1.

Centreer en zoom in of uit op het doelgebied met gebruik van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Brush.

3.

Veeg met de kwast over het gebied dat u wilt segmenteren.

Brush segmenteert alle verbonden pixels.

Brush markeert met behulp van plaatselijk beperkte interpolatie om het gemarkeerde gebied soepel toe te voegen aan een 3D-object.

4.

Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct worden afgescheiden van het omliggende gebied, kunnen de grenzen met Erase nauwkeuriger worden aangegeven.

5.

Gebruik Scroll om naar de volgende coupe te gaan.

6.

Herhaal de markeerstappen totdat het object in alle relevante coupes is gecreëerd.

U kunt coupes overslaan met behulp van 3D-interpolatie. De gegevens tussen de coupes worden dan geïnterpoleerd.

7.

Controleer het object.

8.

Selecteer Done.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23