SmartBrush

Beoogd gebruik

Brainlab Elements

Brainlab Elements zijn applicaties voor het overbrengen van DICOM-data naar en vanaf PACS-systemen (Picture Archiving and Communication Systems) en andere opslagmedia-apparaten. Deze omvatten de volgende modules voor medische procedures:

  • Weergeven

  • Beeldverwerking

  • Beeldfusie

  • Segmentatie

  • 3D-visualisatie

Beoogd gebruik

Het Element SmartBrush heeft een eenvoudige interface met functies en weergaven om anatomische structuren in beelddata van patiënten te omkaderen. De uitvoer wordt opgeslagen als een 3D DICOM segmentatie-object en kan worden gebruikt voor verdere verwerking.

Indicaties voor het gebruik

Elements Smartbrush 2.5 kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij het nodig is om anatomische structuren te omkaderen in beelddata van patiënten. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde gebruiker

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg en/of hun assistenten.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing

Medisch-elektrische systemen

Voor informatie over de configuratie van medisch-elektrische systemen verwijzen wij u naar de betreffende systeemhandleiding en technische handleiding.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23