SmartBrush

Automatisch generen van klinische objecten

Algemene informatie

Het automatisch generen van een klinisch doelobject gaat volgens de richtlijnen zoals gepubliceerd door Brett W. Cox et al in 2012. Cox B.W., Spratt D.E., Lovelock M., et al. International Spine Radiosurgery Consortium consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 83:e597-605.

SmartBrush genereert een bijgesneden OAR dat berekend is op basis van de positie van het klinische doel (het bijgesneden OAR bedekt bijvoorbeeld de lengte van de wervelkolom waar het CTV zich op ±5 mm vanaf de bovenkant/onderkant bevindt). Dit is zowel in 2D-weergave als in 3D-weergave zichtbaar.

Informatie over klinische doelobjecten

Zodra u een GTV start, genereert SmartBrush:

  • CTV
  • OAR bijvoorbeeld Spinal Canal, cropped (wervelkanaal, bijgesneden) (standaard)
Nr.Uitleg

Bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume)

Klinische doelvolume (CTV, Clinical Target Volume)

Risico-orgaan (OAR, Organ at Risk) bijvoorbeeld Spinal Canal, cropped (wervelkanaal, bijgesneden)

Objecten koppelen

Alle drie objecten zijn aan elkaar gekoppeld, als er wijzigingen worden aangebracht aan het GTV door middel van omkadering, werkt dit door op het CTV.

De flow is unidirectioneel:

Voorbeeld van klinisch doelvolumeNr.

Uitleg

Wervellichaam

Pedikel

Processus transversus/laminae

Processus spinosus

Processus transversus/laminae

Pedikel

Regels voor het genereren van het klinische doel

Bij het automatisch genereren van een klinisch doelobject worden de onderstaande regels gevolgd:

  • Wanneer het Gross Tumor Volume een unilateraal pedikel omvat, worden het pedikel en het ipsilaterale processus transversus/lamina opgenomen in het Clinical Target Volume.
  • Wanneer het Gross Tumor Volume de processus spinosus omvat, worden de volledige processus spinosus en de bilaterale laminae opgenomen in het Clinical Target Volume.
  • Wanneer het Gross Tumor Volume het wervellichaam en bilaterale pedikels/processus transversus bevat, worden het volledige wervellichaam, de bilaterale pedikels, processus transversus/laminae en processus spinosus opgenomen in het Clinical Target Volume.
  • Wanneer het Gross Tumor Volume het wervellichaam en één unilateraal pedikel bevat, worden het volledige wervellichaam, het pedikel, en ipsilaterale processus transversus/lamina opgenomen in het Clinical Target Volume.
  • Wanneer het kruispunt tussen het Gross Tumor Volume en één sector niet leeg is, wordt deze sector opgenomen in het Clinical Target Volume.
  • De sectorselectie wordt dynamisch bijgewerkt zodra het Gross Tumor Volume wordt gewijzigd.
  • De berekening van het Clinical Target Volume wordt bijgewerkt bij elke wijziging aan het Gross Tumor Volume met uitzondering van het wijzigen van de naam, de kleur of de opmerkingen. Bij dergelijke wijzigingen wordt het Clinical Target Volume niet bijgewerkt (alleen de rol en de werkelijke objectdata).

Objecten met ontkoppelde volumes

Er wordt een dialoogvenster weergegeven als u SmartBrush verlaat terwijl er gegenereerde objecten zijn (nieuw of aangepast) met ontkoppelde volumes. Een object wordt gezien als een ontkoppeld volume als het totale objectvolume min het volume van het grootste component groter is dan 0,1 cm³.

Objecten beoordelen

Er wordt een dialoogvenster weergegeven als u SmartBrush verlaat zonder de automatisch gegenereerde objecten te beoordelen. De objecten worden opgeslagen, zelfs als deze niet zijn beoordeeld.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23