SmartBrush

Inleiding

Algemene informatie

SmartBrush is een functie voor beeldsegmentatie met geavanceerde omkaderingsfuncties die u ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om gezond weefsel te onderscheiden van tumoren. Wanneer u een te omkaderen gebied selecteert, vult de software automatisch de gebieden die een gelijksoortige grijswaarde hebben als het geselecteerde gebied.

De software bouwt deze beeldcoupes op voor elke beeldcoupe en zet deze om in een 3D-object.

Met SmartBrush wordt in een Spine SRS-workflow automatisch een klinisch doelvolume (CTV, clinical target volume) en een risico-orgaan (OAR, [Organ at Risk] bijgesneden) gegenereerd op basis van een handmatig getekend object, het bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume). Dit doelvolume kan worden gebruikt bij volgende planningstappen.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23