SmartBrush

Een nieuw object toevoegen

Stap

1.

Selecteer het vervolgkeuzemenu Objects.

2.

Selecteer New Object in het vervolgkeuzemenu Objects.

3.

Standaard is Type ingesteld op Tumor en Role is ingesteld op Undefined. Dit kunt u wijzigen met behulp van de voorinstellingen van het menu, u kunt bijvoorbeeld Role instellen op CTV.

Type en Role worden automatisch toegevoegd, zelfs als u begint met omkaderen zonder eerst New Object te selecteren.

4.

Keer terug naar het hoofdscherm en omkader het object met behulp van de omkaderingsfuncties zoals Smart Brush > Brush.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23