SmartBrush

Table of Contents

Angio skatsAngio skatā tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.

  • 3D skats
  • Atlasītie frontālie un laterālie DSA attēli
  • Atlasītā attēla ACS skati

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05