SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush darba plūsma angiogrāfijas plānošanas procedūrām

Programmatūru SmartBrush var izmantot, lai iezīmētu struktūru kontūras, pamatojoties uz angiogrāfijas paketēs esošajiem 2D DSA attēliem, kuri tika izveidoti ar Brainlab Elements Image Fusion Angio. Angiogrāfijas paketē ir 2D DSA attēli, 3D attēlu kopas un šo 2D un 3D attēlu kopu kopreģistrācijas.

Darbība

1.

Atlasiet kādu angiogrāfijas paketi.

2.

Izveidojiet objektu, DSA attēlos konturējot interesējošo reģionu jeb ROI (region of interest).

3.

Turpiniet izveidotā objekta uzlabošanu, izmantojot jebkuru no SmartBrush konturēšanas rīkiem.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05