SmartBrush

Table of Contents

Slice Review AngioSlice Review skatā Angio Planning darba plūsmās tiek rādīta tālāk uzskaitītā informācija.

  • Atlasītie frontālie un laterālie DSA attēli .
  • 3D skats .
  • Galvenais skats, kur 3 x 3 rekonstruētie secīgie slāņi ir redzami aksiālajā, sagitālajā vai koronālajā orientācijā . Galvenā skata orientāciju varat pārslēgt ar bultiņām.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05