SmartBrush

Table of Contents

ROI (interesējošais reģions)

Palaižot lietotni ar angiogrāfijas paketēm, kas izveidotas rīkā Elements Image Fusion Angio, automātiski tiek parādīts ROI definīcijas dialoglodziņš. Dialoglodziņu var izmantot, lai definētu ROI (piemēram, mezglu) angiogrammu pārī.Nr.Skaidrojums

Skata apgabals: parāda DSA vai CIP attēlu pāri.

DSA/CIP kontrole: pārslēdzieties starp DSA un CIP skatiem, lai palīdzētu vieglāk identificēt ROI.

Rīkjosla

Atlasiet vienumu Skip, lai izlaistu ROI definēšanu un pārietu uz nākamo darbību.

Atlasiet vienumu OK, lai paturētu ROI un pārietu uz nākamo darbību.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05