SmartBrush

Table of Contents

Objekti ar atvienotiem apjomiem

Pārliecinieties, ka jebkurš izveidotais objekts ir blakus esošs objekts; pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par atvienotu apjomu.

Objekts tiek uzskatīts par atvienotu apjomu, ja kopējais objekta apjoms mīnus lielākās sastāvdaļas apjoms ir lielāks par 0,1 cm³.

Ja izejat no programmatūras pēc tam, kad ģenerēti vai rediģēti objekti ar atvienotiem sējumiem, tos nepārskatot, tiek parādīts dialoglodziņš.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05