SmartBrush

Table of Contents

Side by Side skatsSide by Side skatā divas attēlu kopas tiek rādītas viena otrai blakus ACS konfigurācijā. Atlasiet opciju Data un pēc tam atlasiet izkārtojuma labo pusi vai kreiso pusi, lai piešķirtu vai pārslēgtu attēlu kopas.

Izmantojiet bultiņas , lai galvenā skata orientāciju katrai attēlu kopai pārslēgtu uz aksiālu, sagitālu vai koronālu.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05