SmartBrush

Table of Contents

Objektu iezīmēšana, izmantojot funkciju Brush 3D

Darbība

1.

Centrējiet un pietuviniet ROI, izmantojot funkcijas Zoom, Scroll un Pan.

2.

Izvēlnē Brush 3D atlasiet funkciju Brush.

3.

Iezīmējiet struktūras formu vienā rekonstrukcijā (piemēram, koronārajā skatā).

4.

Iezīmējiet struktūras formu citā rekonstrukcijā (piemēram, sagitālajā skatā).

5.

Interpolāciju izmanto, lai automātiski izveidotu 3D objektu.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05