SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush darba plūsma Spine SRS procedūrām

Spine SRS darba plūsmā SmartBrush automātiski ģenerē klīnisku mērķa apjomu jeb CTV (clinical target volume) un riska grupas orgānu jeb OAR (organ at risk), pamatojoties uz manuāli uzzīmēta audzēja bruto apjoma jeb GTV (gross tumor volume) objektu. Šo mērķa apjomu var izmantot turpmākajām plānošanas darbībām.

Darbība

1.

Atlasiet attēlu kopu.

2.

Atlasiet interesējošo pozīciju.

3.

Izveidojiet GTV objektu, konturējot tā struktūru ar tālāk norādītajām metodēm.

  • Smart Brush pusautomātiskajai segmentēšanai
  • Brush 2D vai Brush 3D manuālajai segmentēšanai
  • Segmentēšana, pamatojoties uz sliekšņiem, izmantojot funkciju Threshold

4.

Pārskatiet automātiski ģenerēto CTV un OAR.

5.

Finalizējiet objektus.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05