SmartBrush

Table of Contents

Sistēmas izmantošana

Paredzētais lietojums

Brainlab Elements SmartBrush nodrošina ērtu saskarni ar rīkiem un skatiem, lai iezīmētu struktūras pacienta attēlu datos. Izvade tiek saglabāta kā 3D DICOM segmentācijas objekts, un to var izmantot tālākai apstrādei.

Lietošanas norādījumi

Brainlab Elements SmartBrush var izmantot visās klīniskajās darba plūsmās, kurās pacienta attēlu datos ir jāiezīmē anatomiskās struktūras. Pašai ierīcei nav specifisku klīnisko indikāciju.

Paredzētā lietošanas vide

Elements SmartBrush ir jāizmanto:

  • slimnīcu kabinetos vai jebkurā citā vietā, kur ir pieejams dators;
  • telpās, kas piemērotas ķirurģiskām procedūrām.

Ja ierīci lieto kopā ar citām ierīcēm, paredzētā lietošanas vide var būt specifiskāka (piemēram, specifiska plānošanas stacija vai navigācijas platforma).

Paredzētais lietotāja profils

Lietojumprogramma ir paredzēta medicīnas speciālistiem un viņu palīgiem, lai iezīmētu struktūras pacienta attēlu datos.

Turklāt tipiski lietotāji ir:

  • neiroķirurgi un ausu, kakla un deguna (LOR) ķirurgi;
  • veselības aprūpes speciālisti, kas izglītoti neiroķirurģijas procedūru plānošanā un izpildē. Segmentēšana šajos lietošanas gadījumos ir izvēles darbība;
  • neiro/orto/mugurkaula/traumu ķirurgi;
  • medicīnas speciālisti, kas apmācīti ārstēšanā ar staru terapiju. Konkrētāk, radiācijas onkologi vai dozimetristi, kuriem jāiezīmē riska grupas orgāni.

Paredzētā pacientu populācija

Uz pacientiem neattiecas demogrāfiski, reģionāli vai kultūras ierobežojumi.

Turklāt tipiskas pacientu grupas ir:

  • visi pacienti jebkurā vecumā, kam var noteikt atsauci uz cietu anatomisko struktūru;
  • pacienti, kuriem ir noteiktas indikācijas un ir pieejami attiecīgie modalitātes skenēšanas dati.

Paredzētā ķermeņa daļa vai audu tips, kam izmantot vai ar kuru mijiedarboties

Ierīce ir tikai programmatūra, tādēļ tā nemijiedarbojas ne ar vienu ķermeņa daļu vai audiem.

Anatomisko struktūru iezīmēšana, pārskatīšana un precizēšana neaprobežojas ar konkrētām ķermeņa daļām, t. i., iepriekšminētajā veidā var importēt un izmantot jebkuras ķermeņa daļas attēlu kopas.

Spine SRS ārstēšanai tiek nodrošināta papildu funkcionalitāte, lai vēl vairāk atvieglotu ārstēšanas plānošanas darba plūsmu.

Ticamības pārbaude

Brīdinājums
Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05