SmartBrush

Table of Contents

Brush 3D izmantošanaLietotne Smart Brush iezīmēšanai izmanto multimodālo informāciju, savukārt Brush 3D 3D objekta izveidošanai izmanto ģeometrisku 3D interpolāciju. Šo 3D interpolāciju var redzēt diagrammā, un tā ir aprakstīta tālāk.

(A) Ja jūs…

(B) Programmatūra…

iezīmējat paralēlos slāņos

izveido 3D interpolētu objektu

iezīmējat perpendikulāros slāņos

izveido 3D interpolētu objektu

izmantojat lokāli ierobežotu 3D interpolāciju

vienmērīgi pievieno atzīmēto zonu 3D objektam

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05