SmartBrush

Table of Contents

Eksportēšana

Eksportēšana

Informāciju par eksportēšanu no sistēmas skatiet Patient Data Manager programmatūras lietotāja ceļvedī.

Art. nr.: 60919-79LV

Date of issue: 2019-12-05