SmartBrush

Table of Contents

Undervisning og dokumentation

Brainlab-undervisning

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug anbefaler Brainlab alle brugere at deltage i et undervisningsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant, før de bruger Brainlab-systemet.

Ansvar

Advarsel

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende instrumenter.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen, patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:

  • Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
  • Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BrugervejledningIndholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger

  • Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
  • Beskrivelse af systemopsætningen på operationsstuen
  • Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejledninger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hardware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejledninger

Detaljerede anvisninger om instrumenthåndtering

Vejledning i rengøring, desinfektion og sterilisering

Oplysninger om rengøring, desinfektion og sterilisering af instrumenter

Systembrugervejledning

Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, herunder specifikationer og compliance

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27