SmartBrush

Table of Contents

Volumetrisk rapport

Om Volumetriske rapporter

En volumetrisk rapport indeholder oplysninger om et objekts volumen, dets område inden for én skive baseret på de længste diametre (Macdonald-kriterier) og selve den længste diameter (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)).

Behandling af volumetrisk information

En volumetrisk rapport:

  • Oprettes for et objekt, hvis du vælger Report.

  • Forbliver gyldig, så længe det tilknyttede objekt ikke ændres.

  • Gemmes med patientdataene, så længe objektet ikke ændres.
  • Beregner objektvolumen med to decimaler, hvis det er mindre end 10 cm3. Alt, hvad der er større. beregnes med én decimal.

Objektets form og position skal kontrolleres i SmartBrush, før en rapport oprettes. Selve rapporten giver oplysninger om volumetriske målinger.

Værdierne, som beregnes på baggrund af et opridset objekt, afhænger af det tilhørende billedsæts og objektets opløsning. Tager højde for dette, hvis du anvender de beregnede værdier til at tage beslutninger om yderligere behandling.

Gennemgang og eksport af rapporter

Eksisterende rapporter kan gennemses ved hjælp af Image Viewer. Eksisterende rapporter kan gemmes/eksporteres ved hjælp af funktionen Export for Patient Data Manager.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27