SmartBrush

Table of Contents

Multi-modalmuligheder

Om Multi-modalmuligheder

Hvis du anvender skivesæt, som er samregistreret med Image Fusion, kan du vise og ændre objekter i alle fusionerede skivesæt.

Et objekt med mulighed for flere modaliteter oprettes automatisk, når der benyttes forskellige sæt til segmentering.

Hvis den multi-modale opridsning foretages i et layout med flere modaliteter (f.eks. i Side by Side– eller Spinal-visning):

  • De to billedsæt, der vises i visningerne, medtages af algoritmen.
Hvis tegning med flere modaliteter udføres i et mono-modalt visningslayout:

  • De første to billedsæt, hvor objektet opridses, medtages af algoritmen.
  • Med et tredje billedsæt medtager den multi-modale algoritme også oplysninger om gråværdier fra op til tre billedsæt for at opridse objektet.

Eksempel med billedsæt med flere modaliteterValgmulighed

Informationsdata anvendt til opridsning

Opridsning af tumor i et MR-T1-sæt

MR-T1-sæt

Skift til visning af et fusioneret MR-T2-sæt, og fortsæt opridsningen

MR-T1 og MR-T2

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27