SmartBrush

Table of Contents

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

  • Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • SmartBrush® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • iHelp® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Patientoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

SmartBrush er en navnebeskyttet software. SmartBrush-softwaren er beskyttet af ophavsret. Udover SmartBrush-softwaren kan andre programmer også installeres på SmartBrush-arbejdsstationen, som har licens i henhold til GNU General Public License. Den ophavsretligt beskyttede software og den gratis software anvendes i overensstemmelse med den ”almindelige sammenlægningsklausul”, som defineret af GNU GPL. En fuldstændig beskrivelse af vilkår og betingelser bag GNU General Public License findes her: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Denne software er delvist baseret på iTextSharp af Bruno Lowagie og Paulo Soares.

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og ophavsret kan findes på linkene nedenfor:

CE-mærke  • CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr (”MDD”).
  • Brainlab Elements SmartBrush 2.6 er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27