SmartBrush

Table of Contents

Start og lukning af SmartBrush

Start af softwarenFor at starte softwaren skal der først vælges en patient, og så skal SmartBrush vælges inde fra den nødvendige arbejdsgang på hovedskærmen til Patient Data Manager (f.eks. Cranial > Planning > SmartBrush).

Typiske arbejdsgangsmuligheder

Afhængigt af proceduren følges trinnene i en af de følgende arbejdsgange:

  • Arbejdsgang for generelle procedurer
  • Spine SRS-arbejdsgang
Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27