SmartBrush

Table of Contents

ACS-visningACS-visningen viser skiver i det valgte billedsæt i visningerne aksiale, koronale og sagittale (ACS) visninger. Der gives en grundlæggende 3D-visualisering.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27