SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush-arbejdsgang for Spine SRS-procedurer

I Spine SRS-arbejdsgangen opretter SmartBrush automatisk et klinisk målvolumen (CTV) og et risikoorgan (OAR) ud fra et manuelt tegnet brutto-tumorvolumen-objekt (GTV). Dette målvolumen kan bruges til yderligere planlægningstrin.

Trin

1.

Vælg et billedsæt.

2.

Vælg den ønskede position.

3.

Opret et GTV-objekt ved at opridse strukturen ved hjælp af:

  • Smart Brush til halvautomatisk segmentering
  • Brush 2D eller Brush 3D til manuel segmentering

4.

Gennemse det automatisk oprettede CTV og OAR.

5.

Gør objektet færdigt.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27