SmartBrush

Table of Contents

Skærmbilledlayout i Spine SRS-arbejdsgange

Anvendelse af SmartBrush i Spine SRS-arbejdsgange

I Spine SRS-arbejdsgange kan SmartBrush anvendes til at oprette et GTV. Den foreslår også et CTV og et OAR, beskåret, iht. retningslinjerne udstedt af Radiation Therapy Oncology Group (RTOG).

Den giver mulighed for en nøjagtig, voxelbaseret korrektion eller segmentering af objektet ved hjælp af Smart Brush, Brush 2D og Brush 3D.

Spine SRS-layoutNr.Forklaring

Visningsområde

Aktuelt valgt objekt

Indeholder procesoplysninger og mulige advarsler

Aktuelt synligt GTV/CTV/OAR

Tilgængelige layouts

Visning

ForklaringSpine viser:

  • En 3D-rekonstruktion af rygsøjlen (øverst til venstre)
  • En 3D-rekonstruktion af rygsøjlens hvirvler (øverst i midten)
  • ACS-visninger af ét billedsæt (midten)
  • Multi-modal visning (nederst)


Side by Side viser to billedsæt i visningsområdet.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27