SmartBrush

Table of Contents

Sådan opridses objekter på skiver fra den samme rekonstruktionTrin

1.

Opret et segmenteret område på én billedskive ved hjælp af Smart Brush (eller Brush 3D eller Brush 2D til tilstødende skiver).

2.

Rul gennem billedskiverne til næste, markante plan.

3.

Opret et andet segmenteret område på en anden skive .

4.

Området mellem de to skiver interpoleres , og der oprettes et 3D-objekt.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27