SmartBrush

Table of Contents

Om kliniske målobjekterSå snart du starter med at opridse et GTV , opretter SmartBrush:

  • CTV
  • OAR (f.eks. rygmarvskanal, beskåret ”cropped” (standard))
Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27