SmartBrush

Table of Contents

Oprettelse af objekter i rekonstruerede visninger

Oprettelse af objekter i rekonstruerede visninger (dvs. som indeholder billeder, der er rekonstrueret ud fra originale billedskiver) er anderledes end oprettelse af objekter i originale skiver. Da interpolerede billeder anvendes i rekonstruerede visninger, er det muligt, at ikke alle forventede oplysninger bliver vist (f.eks. kan kanter være slørede).

Når Smart Brush og Brush 3D anvendes på to ikke-tilstødende skiver i samme retning, så interpoleres afstanden mellem skiverne for at oprette 3D-objektet.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27