SmartBrush

Table of Contents

Sådan tilføjes et nyt objekt

Trin

1.

Start opridsning.

Et nyt objekt føjes til listen med objekter, og standardegenskaberne anvendes.

2.

Som standard:

  • Type er indstillet som Tumor
  • Role er indstillet som Undefined

3.

Returner til hovedskærmen, og fortsæt med at opridse objektet ved hjælp af opridsningsværktøjerne (f.eks. Smart Brush > Brush 2D).

Et objekt tildeles altid opløsningen (voxel-størrelse og skiveafstand) fra enten:

  • Det første skivesæt, der anvendes til at segmentere en struktur, når du starter med at opridse uden at oprette et nyt objekt
  • Eller det billedsæt, der vælges, når du vælger New Object

Det tilrådes at bruge skivesæt med en opløsning, som er tilstrækkelig høj til at repræsentere en struktur, der skal segmenteres.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27