SmartBrush

Table of Contents

Startvejledning

Baggrund

SmartBrush leverer en værktøjskasse med konturværktøjer til at hjælpe dig med nemmere at visualisere anatomiske strukturer eller tumorer.

Med SmartBrush kan du:

  • Aftegne mål interaktivt
  • Definere effektiviserede multiplansvolumener
  • Udvide konturer med et klik på en mus eller vha. en finger
  • Inddrage flere modaliteter samtidig under opridsning

Valg af data

Inden SmartBrush startes, skal patienten og de nødvendige data vælges i Patient Selection. Se Softwarebrugervejledningen til Patient Data Manager for yderligere information.

Anomali-sporing

SmartBrush bruger anomali-sporing, hvis denne funktion findes i systemet, når SmartBrush startes. Dette betyder, at SmartBrush, i en generel arbejdsgang, fokuserer og zoomer ind på en sporet anomali.

Art-nr.: 60917-66DA

Date of publication: 2018-09-27