SmartBrush

Indledning

Generelle oplysninger

SmartBrush er et billedsegmenteringsværktøj, som tilbyder avancerede opridsningsfunktioner som hjælp til f.eks. at skelne sundt væv fra tumorer. Når der vælges et område til opridsning, udfylder softwaren automatisk områder med gråtoneværdier, som minder om det valgte område.

Softwaren opbygger disse segmenter for hver billedskive og gengiver dem som et 3D-objekt.

I Spine SRS-arbejdsgangen opretter SmartBrush automatisk et klinisk målvolumen (CTV) og et risikoorgan (OAR, beskåret) ud fra et manuelt tegnet objekt (brutto-tumorvolumen eller GTV). Dette målvolumen kan bruges til yderligere planlægningstrin.

Art-nr.: 60917-26DA

Date of publication: 2018-08-27