SmartBrush

Table of Contents

Обучение и документация

Обучение от Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, преди да използват системата, Brainlab препоръчва на всички потребители да преминат курс на обучение, провеждан от представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение

Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които следва да се използват внимателно.

Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:

  • внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
  • да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

Ръководство за потребителяСъдържание

Ръководства за потребителя на софтуера

  • Преглед на планирането на лечението и образно направляваната навигация
  • Описание на системното организиране в ОЗ
  • Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потребителя на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирургична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „големи сложни инструменти“

Ръководства за потребителя на инструмента

Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почистване, дезинфекция и стерилизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стерилизацията на инструментите

Ръководство за потребителя на системата

Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, включително спецификации и съответствия

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25