SmartBrush

Table of Contents

Волуметричен отчет

За волуметричните отчети

Волуметричният отчет съдържа информация за обема на даден обект, неговата област в рамките на един срез, базирано на най-дългите диаметри (критерий на Макдоналд) и най-дългия диаметър сам по себе си (критерии за оценка на отговора при солидни тумори (RECIST)).

Обработка на волуметрична информация

Волуметричен отчет:

  • Се създава за даден обект, ако изберете Report.

  • Остава валиден, докато асоциираният обект не се модифицира.

  • Се съхранява с пациентските данни, докато обектът не се модифицира.
  • Изчислява обема на обект до две десетични позиции, ако той е по-малък от 10 cm3. Всичко по-голямо се изчислява до една десетична позиция.

Фигурата и позицията на даден обект трябва да бъдат потвърдени в SmartBrush преди създаването на отчет. Самият отчет дава само информация за волуметричните мерки.

Стойностите, изчислени от даден очертан обект, зависят от разделителната способност на съответния набор от образи, включително от обекта. Вземете това предвид, ако използвате изчислените стойности, за да вземате решения относно по-нататъшното лечение.

Преглед и експортиране на отчети

Съществуващите отчети могат да бъдат прегледани с помощта на Image Viewer. Съществуващите отчети могат да бъдат съхранени/експортирани с помощта на функцията Export на Patient Data Manager.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25