SmartBrush

Table of Contents

Съвместимост с медицински устройства и софтуер

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Внимание

Актуализации

Предупреждение

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.

Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно. Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Предупреждение

Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени, че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.

Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.

Адрес: www.brainlab.com/updates

Парола: WindowsUpdates!89

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25