SmartBrush

Table of Contents

Опции на Smart Brush

Опции


  • Сегментира пикселите с подобни сиви стойности в определената област.
  • Използва интерполация.


Премахва маркирани пискели от обекта с 3D интерполация.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25