SmartBrush

Table of Contents

Как се създава волуметричен отчетСтъпка

1.

Отворете Data.

Ще се отвори менюто Data.

2.

Изберете уместния обект в падащото меню Objects.

3.

Изберете Report от менюто.

Софтуерът генерира волуметричен отчет.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25