SmartBrush

Table of Contents

Работен поток на SmartBrush за общи процедури

Стъпка

1.

Изберете набор от образи.

2.

Създайте обект, като очертаете структурата, с помощта на:

  • Полуавтоматично сегментиране чрез Smart Brush
  • Ръчно сегментиране чрез Brush 2D или Brush 3D

3.

Финализирайте обекта.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25