SmartBrush

Table of Contents

Оформление на екрана в работните потоци за общи процедури

Използване на SmartBrush в общите процедури

SmartBrush може да се използва за очертаване на обекти (например тумори).

Софтуерът позволява точно вокселно базирано коригиране или сегментиране чрез Smart Brush, Brush 2D и Brush 3D.

Оформление на екранаПояснение

Област на преглед

Текущо избран обект

Съдържа информация за обработката и възможни предупреждения

Изберете обекта, за да го центрирате в областта на преглед

Налични оформления

Оформление

ПояснениеACS показва 3D изгледа (горе вляво) и аксиалния, короналния и сагиталния изглед на срезаSide by Side показва два набора от образи с аксиален, коронален и сагитален изглед на среза

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25