SmartBrush

Table of Contents

Разделителна способност на обекта и брой срезове

Ако разделителната способност на обекта отговаря на разделителната способност на набора от образи, се показват оригиналните срезове с образа. В този случай броят на срезовете се показва в изгледа, показващ оригиналната ориентация на образа (например за аксиално сканиране броят на срезовете се показва в аксиалния изглед).

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25