SmartBrush

Table of Contents

Експортиране

Как се експортира

За информация относно експортирането от системата вижте Ръководството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25