Object Management Object Manipulation

Ändra objekt med åtgärder

Bakgrund

Vilken som helst av följande åtgärder kan utföras på ett befintligt objekt, eller på ett objekt som har ändrats med kontureringsfunktionerna.

Granska objekt

Verktygens känslighet beror på olika faktorer (t.ex. zoomfaktorn). Om ett objekt är avsett att användas i påföljande behandlingssteg, ska du därför alltid noga se till att objektet har ändrats korrekt och är lämpligt för sin framtida avsedda användning.

Tillgängliga åtgärder

Knapp

Funktion

BeskrivningCopy

Skapar en kopia av ett befintligt objekt.Union

Skapar ett nytt objekt från två eller flera sammanslagna objekt.Subtraction

Skapar ett nytt objekt genom subtraktion av ett eller flera objekt från ett annat.Intersection

Skapar ett nytt objekt genom korsning av två eller flera objekt.Margin

Krymper eller förstorar åtgärdens resultat.Smooth

Jämnar till konturerna av åtgärdens resultat.

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18