Object Management Object Manipulation

Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning och programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Försiktighetsuppmaning

Uppdateringar

Varning

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.

Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar) kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk tid.

Varning
Varning

Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-plattformar.

Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.

Adress: www.brainlab.com/updates

Lösenord: WindowsUpdates!89

Art. nr 60917-69SV

Date of publication: 2019-04-18