Object Manipulation

Så här utför man en objektåtgärdSteg

1.

Att kopiera ett objekt eller utföra en sammanfogning:

  • välj Copy och välj objektet som du vill kopiera, eller
  • välj Union och välj två eller fler objekt som du vill kombinera.

2.

För att utföra en subtraktion eller korsning:

  • välj det första objektet,
  • välj Subtraction eller Intersection och
  • välj det objekt som du vill subtrahera från eller korsa med målobjektet.

3.

En förhandsgranskning av det nya objektet visas i snittvyn och anges under OPERATION PREVIEW.

4.

Om du är nöjd med åtgärden väljer du Store för att spara det modifierade objektet.

5.

En dialogruta visas med ett standardnamn och andra värden som du kan ändra.

6.

Välj OK för att spara informationen.

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19