Object Manipulation

Så här använder man borsten

Verktyget Brush är endast tillgängligt för ritning i snittvisningslayouten Single, och förblir inaktiv i andra layouter.

Steg

1.

Välj ett objekt i listan.

2.

I enkelsnittsvyn centrerar du och zoomar intresseområdet med hjälp av funktionerna Zoom, Scroll och Pan.

3.

Välj Brush.

4.

Justera penselstorleken vid behov.

5.

Använd penseln för att expandera objektets kontur till önskad storlek.

6.

Om kanterna på det segmenterade området inte är ordentligt åtskilda från det kringliggande området, använder du Erase för att definiera dessa gränser mer korrekt.

7.

Bläddra till nästa snitt. Upprepa steg 4-6 tills objektet har skapats i alla relevanta snitt.

8.

Verifiera objektet i alla 2D-snitt.

Art. nr 60917-43SV

Date of publication: 2017-10-19