Object Management Object Manipulation

Slik kommer du i gang

Bakgrunn

Med Object Manipulation kan du gjennomgå og modifisere objekter. Applikasjonen har funksjoner du kan bruke til å manipulere objekter ved bruk av ulike verktøyer for målavgrensning.

Bildekvalitet

Object Manipulation påvirkes i stor grad av kvaliteten på datasettene. Dette betyr at bedre bildekvalitet vil generelt ha en positiv innvirkning på kvaliteten til den resulterende segmenteringen. Derfor anbefaler Brainlab de følgende spesifikasjonene:

  • Mer enn 100 snitt
  • Mindre enn 1 mm oppløsning i plan
  • Synsfeltet bør være så stort som mulig
  • Høyt kontrast-til-vev-forhold (dvs. bra visualisering av de ulike vevklassene)
  • Høyt signal-til-støy-forhold
  • Ulike undermodaliteter tilgjengelig (T1, T2, FLAIR)
Art. nr. 60917-69NO

Date of publication: 2019-04-25