Lead Localization

Att använda systemet

Avsedd användning av Lead Localization

Programpaketet Lead Localization är avsett att användas postoperativt på en (bärbar) dator i eller utanför en operationssal för att definiera implanterade avledningars positioner i förhållande till patientavbildning.

Indikationer för användning

Indikationerna för användning av Lead Localization är granskning, presentation och dokumentation av medicinska bilder, inklusive olika moduler för bildbehandling, bildfusion, assisterad visualisering med atlas samt segmentering, intraoperativ funktionell planering där resultat kan användas med exempelvis kirurgi vägledd med stereotaktisk bildtagning eller andra enheter för fortsatt bearbetning och visualisering.

Exempel på ingrepp innefattar, men begränsas inte till:

Granskning av kraniella kirurgiska ingrepp, t.ex. minimalinvasiva stereotaktiska interventioner, biopsi, planering och simulering av stimuleringsbanor samt elektrodregistrering.

Avsedd användare

Användarna av Lead Localization är sjukvårdspersonal som är utbildad i planering och genomförande av DBS-ingrepp. Dessa är i allmänhet neurokirurger eller neurologer.

Patientgrupp

Det finns inga demografiska, regionala eller kulturella gränser vad gäller patienterna. Det är den medicinska personalen som ska avgöra om systemet ska användas för att assistera vid en viss behandling. Exempel på ingrepp anges i indikationerna för användning.

Användningsplats

Den avsedda användningsplatsen är på en (bärbar) dator på sjukhus (mottagning eller operationssal) eller på en läkarmottagning. Den vanliga användningsmiljön är i kontorsmiljö.

Varsam hantering

Varning

Rimlighetsgranskning

Varning
Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22