Lead Localization

Valfritt: Hur man definierar avledningarSpecifika avledningsmodeller kan definieras genom att ange modelltyp och diverse ytterligare parametrar. Baserat på dessa parametrar skapas en motsvarande avledningsmodell som sedan kan användas i andra program som tolkar denna information.

Steg

1.

Välj Properties.

2.

Valfritt: Redigera avledningens automatiskt tilldelade namn, Name .

3.

Valfritt: Redigera det automatiskt tilldelade Implant Date .

4.

Valfritt: Ange en Comment .

5.

Obligatoriskt: Välj avledningens Type .

6.

Obligatoriskt: Välj den Location , där avledningen sitter.

7.

Valfritt: Välj en annan avledning och upprepa definitionen av avledningen.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22