Lead Localization

Bildgranskningsfunktioner

Granskningsfunktioner

Knapp

FunktionZoom: Aktiverar zoomfunktionen i intresseområdet.

Scroll: Aktiverar rullningsfunktionerna på den visade rekonstruktionen (planet). För varje vy och interaktionsalternativ finns det en dedikerad rullningsökning:

  • Använd knapparna i vyn för att rulla upp/ner 1 mm

  • Dra musmarkören i huvudvyn för att rulla uppåt/nedåt (beroende på zoomnivå)

  • Vrid på mushjulet med muspekaren över Inline-sidovyn för att rulla uppåt/nedåt 0,5 mm i banans riktningPan: Panorerar i de vertikala och horisontella planen.Windowing:

  • Dra åt vänster eller höger i granskningsområdet för att justera kontrasten.

  • Dra uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan.  • Väljer aktiv avledning.

  • Använd pilknapparna för att växla mellan avledningar.Center: Rullar och panorerar automatiskt rekonstruktionen för att visa målet/ingångspunkten (i vyns centrum).Rotate: Roterar aktuell vy.

  • Roterar 2D-rekonstruktionen i förhållande till andra vyer.

  • Roterar 3D-rekonstruktionsplanet.Undo: Ångrar den senast gjorda ändringen eller flera steg i följd.

Funktioner i Trajectories

Knapp

FunktionCreate New: Skapa en ny bana. Dra mål- och ingångspunkterna för att rikta in banan.Adjust: Gör det möjligt att justera mål- och ingångspunkter.Delete: Raderar vald avledning eller bana.Undo: Ångrar flera ändringar i följd som gjorts av mål- eller ingångspunktens position.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22