Lead Localization

ACS-layoutNär du panorerar i vyerna visar ett vitt hårkors vyns centrum. När du rullar i vyerna visar ett gult hårkors skärningspunkten mellan aktuell bana och rekonstruktionsplanet.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22